7.4. Sulfidy

Obrázek 74-4. Ideální vývin krystalů sfaleritu, vlevo spojka pozitivního a negativního tetraedru s krychlí. Vlevo jedinec, ostatní jsou dvojčata podle (111). Krystalové tvary: o = {111}, d = {110}, h = {100}. Podle Ježka (1932).

krystaly sfaleritu