7.4. Sulfidy

Obrázek 74-40. Klasifikační systém arsenidů s kationty Ni-Co-Fe. Nikelin svým složením odpovídá levému rohu. Podle Rösler (1981).

složení arsenidů Ni-Co-Fe