7.4. Sulfidy

Obrázek 74-41. Struktura nikelinu je izotypní s hexagonálním pyrhotinem. Atomy Ni a As jsou vzájemně v oktaedrické koordinaci. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

struktura nikelinu

Struktura nikelinu v řezu (001). Základní buňka je vyznačena.

struktura nikelinu v řezu na 001