7.4. Sulfidy

Obrázek 74-42. Difrakční RTG práškový záznam nikelinu pro Co záření, modelováno programem WinXpow, Stoe.

RTG difrakční záznam nikelinu

Základní difrakční maxima od strukturních rovin nikelinu podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
3,140 33,10 10 1   0   0
2,660 39,30 100 1   0   1
1,961 54,28 90 1   0   2
1,811 59,20 80 1   1   0
1,497 73,38 20 2   0   1
1,475 74,66 20 1   0   3
1,328 84,68 30 2   0   2
1,256 90,82 10 0   0   4
1,152 101,88 20 2   1   1
1,142 103,12 10 2   0   3
1,071 113,27 40 2   1   2
1,043 118,10 20 3   0   0
1,033 119,97 30 1   1   4
0,967 135,34 20 2   1   3
0,958 138,04 10 1   0   5
0,905 162,51 20 2   2   0