7.4. Sulfidy

Obrázek 74-43. Jemně zrnitý agregát nikelínu s typickou narůžovělou barvou. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

agregát nikelínu