7.4. Sulfidy

Obrázek 74-44. Struktura pentlanditu - atomy Fe a Ni jsou vyznačeny stejně, zdůrazněny jsou tetraedrické pozice pomocí koordinačních polyedrů. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

struktura pentlanditu

Struktura pentlanditu v řezu (001). Základní buňka je vyznačena.

struktura pentlanditu - řez (001)