7.4. Sulfidy

Obrázek 74-45. Difrakční RTG práškový záznam pentlanditu pro Co záření, modelováno programem WinXpow, Stoe.

RTG difrakční záznam pentlanditu

Základní difrakční maxima a intenzity od strukturních rovin pentlanditu podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
5,780 17,81 30 1   1   1
5,010 20,57 5 2   0   0
3,550 29,19 5 2   2   0
3,030 34,34 80 3   1   1
2,900 35,93 40 2   2   2
2,510 41,75 5 4   0   0
2,300 45,77 30 3   3   1
2,250 46,85 5 4   2   0
1,931 55,19 50 5   1   1
1,775 60,52 100 4   4   0
1,697 63,62 5 5   3   1
1,530 71,55 10 5   3   3
1,514 72,43 10 6   2   2