7.4. Sulfidy

Obrázek 74-46. Struktura argentitu. Atomy síry jsou v tetraedrické koordinaci s Ag, atomy Ag jsou se sírou v oktaedrické koordinaci. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

struktura argentitu

Struktura argentitu v řezu (100).

struktura argentitu v řezu (100)