7.4. Sulfidy

Obrázek 74-49. Dokonale vyvinuté krystaly argenitu, vpravo trojče podle (001). Krystalové tvary: o = {111}, h = {100}, m = {110}, d = {100}. Podle Ježka (1932).

krystaly argentitu