7.4. Sulfidy

Obrázek 74-5. Pozitivní a negativní tetraedr se na krystalech sfaleritu často liší kvalitou svých ploch. Podle Lukáče (1968).

tetraedrické krystaly sfaleritu