7.4. Sulfidy

Obrázek 74-51. Struktura molybdenitu s charakteristickou vrstevnatou stavbou, která podmiňuje bazální štěpnost. Základní buňka je vyznačena. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

vrstevnatá struktura molybdenitu

Struktura molybdenitu v řezu (001). Vyznačena základní buňka.

struktura molybdenitu řez (001)

Poloha vzorcových jednotek (Z = 2) v základní buňce molybdenitu.

základní buňka struktury molybdenitu