7.4. Sulfidy

Obrázek 74-52. Difrakční RTG práškový záznam molybdenitu 2H pro Co záření. Modelováno programem WinXpow, Stoe.

RTG difrakční záznam molybdenitu 2H

Základní difrakční maxima a intenzity od strukturních rovin molybdenitu 2H podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
6,155 16,71 100 0   0   2
3,074 33,84 2 0   0   4
2,738 38,13 22 1   0   0
2,672 39,11 12 1   0   1
2,501 41,90 10 1   0   2
2,277 46,25 58 1   0   3
2,050 51,75 11 0   0   6
1,830 58,52 29 1   0   5
1,641 66,04 4 1   0   6
1,581 68,94 14 1   1   0
1,537 71,17 12 0   0   8
1,478 74,48 2 1   0   7