7.4. Sulfidy

Obrázek 74-54. Ocelově šedé lístečkovité agregáty molybdenitu v granitu (Černá Voda).

agregáty molybdenitu