7.4. Sulfidy

Obrázek 74-56. Základní buňka cinabaritu s vyznačením některých meziatomových vzdáleností. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

struktura cinabaritu

Struktura cinabaritu v řezu (001). Vyznačena základní buňka.

struktura cinabaritu v řezu (001)