7.4. Sulfidy

Obrázek 74-57. Difrakční RTG práškový záznam cinabaritu, obrázek nahoře modelováno programem WinXpow, Stoe, obrázek dole záznam cinabaritu z Rudňan, načteno (Cu lampa) na difraktometru Stadi P, Stoe.

RTG difrakční záznam cinabaritu

reálný rtg difrakční záznam cinabaritu

Základní difrakční maxima a intenzity od strukturních rovin cinabaritu podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
3,590 28,86 6 1   0   0
3,359 30,89 100 1   0   1
3,165 32,83 30 0   0   3
2,863 36,41 95 1   0   2
2,375 44,25 10 1   0   3
2,074 51,10 25 1   1   0
2,026 52,40 12 1   1   1
1,980 53,71 35 1   0   4
1,900 56,17 4 1   1   2
1,765 60,90 20 2   0   1
1,735 62,07 25 1   1   3
1,679 64,38 25 1   0   5
1,583 68,81 6 0   0   6
1,562 69,87 6 1   1   4