7.4. Sulfidy

Obrázek 74-58. Ideálně vyvinutý krystal cinabaritu a dvojče dvou klencových krystalů podle (0001). Podle Rösler (1981).

krystaly cinabaritu