7.4. Sulfidy

Obrázek 74-60. Vtroušená drobná zrna cinabaritu v pískovci.

vtroušená zrna cinabaritu