7.4. Sulfidy

Obrázek 74-61. Základní buňka covelinu s vyznačením některých meziatomových vzdáleností. Atomy Cu jsou v dvojí koordinaci. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

struktura covelínu

Struktura covelinu v řezu (001). Vyznačena základní buňka.

struktura covelinu v řezo (001)