7.4. Sulfidy

Obrázek 74-62. Difrakční RTG práškový záznam covellinu, modelováno pro Co záření programem WinXpow, Stoe.

RTG difrakční záznam covellinu

Základní difrakční maxima a intenzity od strukturních rovin covellinu podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
8,180 10,81 8 0   0   2
3,285 27,12 14 1   0   0
3,220 27,68 30 1   0   1
3,048 29,28 65 1   0   2
2,813 31,79 100 1   0   3
2,724 32,85 55 0   0   6
2,317 38,84 10 1   0   5
2,097 43,10 6 1   0   6
2,043 44,30 8 0   0   8
1,902 47,78 25 1   0   7
1,896 47,94 75 1   1   0
1,735 52,72 35 1   0   8
1,634 56,25 4 2   0   1
1,609 57,21 8 2   0   2
1,572 58,68 16 2   0   3
1,556 59,35 35 1   1   6
1,463 63,54 6 1   0  10
1,390 67,31 6 1   1   8
1,354 69,35 8 1   0  11
1,343 70,00 6 2   0   7