7.4. Sulfidy

Obrázek 74-66. Krystal chalkozínu tabulkovitého habitu s parketováním na bazální ploše. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

tabulkovitý krystal chalkozínu