7.4. Sulfidy

Obrázek 74-67. Pojmenování minerálu ve skupině podvojných sulfidů Fe-Ni-Co. Podle Rösler (1981).

izomorfní zastupování ve skupině pyritu