7.4. Sulfidy

Obrázek 74-68. Základní buňka struktury pyritu - atomy Fe obsazují uzlové body plošně centrované kubické mřížky, síra ve dvouatomových útvarech střed mřížky a spojnice mezi atomy Fe. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

základní buňka struktury pyritu

Struktura pyritu ve směru osy [111]. Vyznačena základní buňka.

struktura pyritu ve směru 111

Vzorcové jednotky v základní buňce (Z = 4). Zde jsou lépe zřetelné dvouatomové útvary síry.

struktura pyritu Z=4