7.4. Sulfidy

Obrázek 74-69. Difrakční RTG práškový záznam pyritu, modelováno pro Co záření programem WinXpow, Stoe.

RTG difrakční záznam pyritu

Základní difrakční maxima a intenzity od strukturních rovin pyritu podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
3,128 28,51 31 1   1   1
2,706 33,08 100 2   0   0
2,421 37,11 53 2   1   0
2,211 40,78 40 2   1   1
1,916 47,41 36 2   2   0
1,806 50,49 1 2   2   1
1,633 56,28 69 3   1   1
1,564 59,02 11 2   2   2
1,502 61,69 13 0   2   3
1,448 64,28 16 3   2   1
1,314 71,77 1 4   1   0