7.4. Sulfidy

Obrázek 74-70. Nejčastější krystalové tvary pyritu - odleva krychle, pentagon-dodekaedr a spojka obou tvarů. Krystalové tvary: a = {100}, e = {210}. Podle Klein, Hurlbut (1993).

různé typy krystalů pyritu