7.4. Sulfidy

Obrázek 74-73. Typicky žluté agregáty pyritu na puklině ruly.

povlaky pyritu na puklině