7.4. Sulfidy

Obrázek 74-74. Různoměrný vývin pentagon-dodekaedrů pyritu, typicky žlutá barva.

krystaly pyritu