7.4. Sulfidy

Obrázek 74-76. Zrno pyritu na puklině alpské parageneze s typickými náběhovými barvami.

zrno pyritu s náběhovými barvami