7.4. Sulfidy

Obrázek 74-77. Základní buňka struktury haueritu, která je stejný strukturní typ jako pyrit. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

struktura haueritu

Vzorcové jednotky v základní buňce (Z = 4). Zde jsou lépe zřetelné dvouatomové útvary síry.

základní buňka struktury haueritu