7.4. Sulfidy

Obrázek 74-78. Difrakční RTG práškový záznam haueritu, modelováno pro Co záření programem WinXpow, Stoe.

RTG difrakční záznam haueritu

Základní difrakční maxima a intenzity od strukturních rovin haueritu podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
3,520 25,28 40 1   1   1
3,050 29,26 100 2   0   0
2,730 32,78 70 2   1   0
2,490 36,04 70 2   1   1
2,160 41,79 70 2   2   0
2,036 44,46 40 2   2   1
1,841 49,47 80 3   1   1
1,765 51,75 60 2   2   2
1,695 54,06 60 2   3   0
1,633 56,29 60 3   2   1
1,481 62,68 40 4   1   0
1,441 64,63 20 4   1   1
1,400 66,76 60 3   3   1
1,365 68,71 60 4   2   0
1,332 70,66 40 4   2   1