7.4. Sulfidy

Obrázek 74-79. Rombická struktura markazitu. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

struktura markazitu

Struktura markazitu v řezu (001), vyznačena je základní buňka.

struktura markazitu v pohledu (001)

Schematické uspořádání koordinačních oktaedrů Fe ve struktuře markazitu v rovině (001), základní buňka je vyznačena.

koordinační polyedry Fe v markazitu