7.4. Sulfidy

Obrázek 74-80. Difrakční RTG práškový záznam markazitu, modelováno pro Co záření programem WinXpow, Stoe.

RTG difrakční záznam markazitu

Základní difrakční maxima a intenzity od strukturních rovin markazitu podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
3,439 25,89 60 1   1   0
2,873 31,10 2 0   1   1
2,712 33,00 35 0   2   0
2,693 33,24 100 1   0   1
2,413 37,23 45 1   1   1
2,315 38,87 40 1   2   0
2,221 40,59 1 2   0   0
2,055 44,03 5 2   1   0
1,912 47,52 30 1   2   1
1,757 52,01 70 2   1   1
1,718 53,28 10 2   2   0
1,693 54,13 20 0   0   2
1,675 54,76 16 1   3   0
1,595 57,76 25 0   3   1
1,533 60,35 7 2   2   1
1,519 60,96 6 1   1   2
1,502 61,73 9 1   3   1
1,436 64,87 6 0   2   2
1,429 65,25 16 3   1   0
1,402 66,64 2 2   3   0
1,367 68,62 12 1   2   2
1,357 69,20 2 3   0   1  M
1,347 69,78 1 2   0   2