7.4. Sulfidy

Obrázek 74-82. Vlevo hřebenovitý, uprostřed kopinatý  a vpravo cyklický srůst marakzitu. Podle Ježka (1932).

srůsty markazitu