7.4. Sulfidy

Obrázek 74-86. Difrakční RTG práškový záznam arzenopyritu, modelováno pro Co záření programem WinXpow, Stoe.

RTG difrakční záznam arzenopyritu

Základní difrakční maxima a intenzity od strukturních rovin arzenopyritu podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
5,670 15,62 1 0   1   0
4,770 18,59 2 -1   0   1
3,882 22,89 2 -1   1   0
3,648 24,38 30 -1   1   1
2,853 31,33 5 -1   0   2
2,833 31,56 17 0   2   0
2,797 31,97 6 1   1   1
2,674 33,48 80 0   0   2
2,663 33,63 100 2   0   0
2,552 35,14 20 -1   1   2  M
2,500 35,89 3 0   2   1
2,438 36,84 90 -1   2   1
2,420 37,12 80 0   1   2
2,411 37,26 100 2   1   0
2,385 37,69 3 -2   0   2
2,198 41,03 25 -2   1   2
2,127 42,46 1 1   2   1
2,096 43,12 17 1   0   2
2,010 45,07 12 -1   2   2  M
1,962 46,23 8 2   1   1
1,944 46,69 40 0   2   2  M
1,820 50,08 120 -2   2   2  M
1,811 50,35 60 -3   1   1
1,781 51,25 3 0   3   1
1,757 52,01 28 -1   3   1
1,743 52,46 10 -2   1   3
1,702 53,82 5 0   1   3
1,683 54,48 5 2   2   1
1,630 56,41 42 1   3   1
1,610 57,17 27 2   0   2
1,591 57,92 12 -1   2   3
1,540 60,01 15 -2   3   0
1,531 60,40 24 -3   1   3
1,528 60,54 5 1   0   3
1,510 61,35 5 0   2   3
1,482 62,66 4 -2   3   2
1,401 66,70 3 2   2   2
1,387 67,49 5 -3   2   3
1,345 69,86 20 1   2   3
1,342 70,08 20 3   2   1