7.4. Sulfidy

Obrázek 74-87. Ideálně vyvinuté sloupcovité krystaly arzenopyritu. Krystalové tvary: m = {110}, u = {012}, q = {011}, c = {101}. Podle Ježka (1932).

slupcovité krystaly arzenopyritu