7.4. Sulfidy

Obrázek 74-9. Struktura wurtzitu - poloha dvou vzorcových jednotek (Z = 2) v základní buňce. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

struktura wurtzitu ZnS

Struktura wurtzitu v rovině (001), uspořádání koordinačních polyedrů atomů Zn. Základní buňka je vyznačena.

struktura wurtzitu v řezu 001

Struktura wurtzitu v rovině (110), vyznačena je základní buňka.

struktura wurtzitu na (001)