7.4. Sulfidy

Obrázek 74-91. Pozice jednotlivých atomů v základní buňce struktury antimonitu (Z = 4). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

struktura antimonitu

Koordinační oktaedry jednoho typu atomů Sb ve struktuře, základní buňka je vyznačena.

koordinační oktaedry Sb ve struktuře antimonitu