7.4. Sulfidy

Obrázek 74-93. Různé typy dokonale vyvinutých sloupcovitých krystalů antimonitu. Krystalové tvary: m = {110}, b = {010}, p = {111}, s = {113}. Podle Ježka (1932).

sloupcovité krystaly antimonitu

sloupcovité krystaly antimonitu