7.4. Sulfidy

Obrázek 74-99. Agregát jemných jehliček boulangeritu (plstnatá ruda). Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

plstnatá ruda boulangeritu