7.5. Oxidy

Obrázek 75-100. Vrstevnatá struktura brucitu. Hořčík obsazuje jsou všechny oktaedrické dutiny, které tvoří vrstvy rovnoběžné s (001). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

vrstevnatá struktura brucitu

Struktura brucitu v řezu (001). Vyznačena je základní buňka struktury.

struktura brucitu v řezu (001)