7.5. Oxidy

Obrázek 75-101. Difrakční RTG práškový záznam brucitu pro Co záření, modelováno programem WinXpow.

RTG difrakční záznam brucitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin brucitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
4,770 21,62 90 0   0   1
2,725 38,33 6 1   0   0
2,365 44,45 100 1   0   1
1,794 59,81 55 1   0   2
1,573 69,31 35 1   1   0
1,494 73,56 18 1   1   1
1,373 81,31 16 1   0   3
1,363 82,03 2 2   0   0