7.5. Oxidy

Obrázek 75-102. Vrstevnatá struktura diasporu. Hliník je ve struktuře v oktaedrické koordinaci. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

základní buňka struktury diasporu

Schéma struktury diasporu v řezu (001). Koordinační oktaedry hliníku tvoří dvojité řetězce ve směru osy c. Vyznačena je základní buňka struktury.

struktura diasporu v řezu (001)