7.5. Oxidy

Obrázek 75-103. Difrakční RTG práškový záznam diasporu pro Co záření, modelováno programem WinXpow.

RTG difrakční záznam diasporu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin diasporu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
4,710 21,90 13 0   2   0
3,990 25,91 100 1   1   0
3,214 32,32 10 1   2   0
2,558 40,94 30 1   3   0
2,434 43,12 3 0   2   1
2,386 44,03 5 1   0   1
2,356 44,63 8 0   4   0
2,317 45,42 56 1   1   1
2,131 49,64 52 1   2   1
2,077 51,02 49 1   4   0
1,901 56,14 3 1   3   1
1,815 59,05 8 0   4   1
1,733 62,15 3 1   5   0
1,712 63,00 15 2   1   1
1,678 64,43 3 1   4   1
1,633 66,43 43 2   2   1
1,608 67,60 12 2   4   0
1,570 69,46 4 0   6   0
1,522 71,99 6 2   3   1