7.5. Oxidy

Obrázek 75-104. Vrstevnatá struktura boehmitu. Hliník je ve struktuře v oktaedrické koordinaci. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

struktura boehmitu v řezu 001

Schéma koordinačních oktaedrů Al struktury boehmitu v řezu (010). Černě jsou znázorněny atomy vodíku. Vyznačena je základní buňka struktury.

schéma polyedrů Al ve struktuře boehmitu