7.5. Oxidy

Obrázek 75-105. Difrakční RTG práškový záznam boehmitu pro Co záření, modelováno programem WinXpow.

RTG difrakční záznam boehmitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin boehmitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
6,110 16,84 100 0   2   0
3,164 32,84 65 1   2   0
2,346 44,83 55 0   3   1
1,980 53,71 6 1   3   1
1,860 57,49 30 0   5   1
1,850 57,83 25 2   0   0
1,770 60,71 6 2   2   0
1,662 65,12 14 1   5   1
1,527 71,72 6 0   8   0
1,453 75,99 16 2   3   1