7.5. Oxidy

Obrázek 75-106. Struktura goethitu. Železo je ve struktuře v oktaedrické koordinaci. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

struktura goethitu

Schéma koordinačních oktaedrů Fe spojených do dvojitých řetězců. Struktura boehmitu v řezu (001). Černě jsou znázorněny atomy vodíku. Vyznačena je základní buňka struktury.

struktura goethitu v řezu (001)