7.5. Oxidy

Obrázek 75-107. Difrakční RTG práškový záznam goethitu pro Co záření, modelováno programem WinXpow.

RTG difrakční záznam goethitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin goethitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
4,980 20,69 12 0   2   0
4,183 24,69 100 1   1   0
3,383 30,66 10 1   2   0
2,693 38,80 35 1   3   0
2,583 40,52 12 0   2   1
2,527 41,46 4 1   0   1
2,489 42,12 10 0   4   0
2,450 42,83 50 1   1   1
2,303 45,71 1 2   0   0
2,253 46,78 14 1   2   1
2,190 48,21 18 1   4   0
2,089 50,71 1 2   2   0
2,011 52,82 2 1   3   1
1,920 55,53 5 0   4   1
1,802 59,52 6 2   1   1
1,773 60,60 1 1   4   1
1,719 62,70 20 2   2   1
1,691 63,89 6 2   4   0
1,659 65,24 3 0   6   0
1,604 67,80 4 2   3   1
1,564 69,78 10 1   5   1
1,561 69,90 8 1   6   0
1,509 72,70 8 0   0   2