7.5. Oxidy

Obrázek 75-108. Ideální vývin jehlicovitých krystalů goethitu. Krystalové tvary: p = {111}, b = {010}, e = {011}, m = {110}, d = {210}. Podle Ježka (1932).

jehlicovité krystaly goethitu