7.5. Oxidy

Obrázek 75-109. Radiálně paprsčitý agregát goethitu. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

radiálně paprsčitý agregát goethitu