7.5. Oxidy

Obrázek 75-110. Struktura lepidokrokitu. Železo je ve struktuře v oktaedrické koordinaci. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

struktura lepidokrokitu

Schéma koordinačních oktaedrů Fe ve struktuře lepidokrokitu v řezu (100). Vyznačena je základní buňka struktury.

struktura lepidokrokitu v řezu (100)