7.5. Oxidy

Obrázek 75-111. Difrakční RTG práškový záznam lepidokrokitu pro Co záření, modelováno programem WinXpow.

RTG difrakční záznam lepidokrokitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin lepidokrokitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
6,270 16,40 61 2   0   0
3,294 31,51 100 2   1   0
2,981 34,92 8 1   0   1
2,473 42,41 76 3   0   1
2,434 43,12 34 4   1   0
2,362 44,51 36 1   1   1
2,086 50,78 18 6   0   0  M
1,940 54,90 53 5   0   1
1,935 55,06 72 0   2   0
1,850 57,82 12 2   2   0
1,838 58,26 8 6   1   0
1,735 62,07 21 5   1   1
1,624 66,85 5 1   2   1
1,565 69,72 3 8   0   0
1,534 71,32 33 0   0   2
1,525 71,84 30 3   2   1